Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

İYİLİĞİ EMREDİP KÖTÜLÜKTEN SAKINDIRMAK

 İYİLİĞİ EMRETMEK
EMRİ BİL MARUF VE NEHYA ANİL MÜNKER
Türkçe anlamı iyiliği emretmek ve kötülükten alıkoymaktır. Maruf:Dinin emrettiği, Münker: dinin yasakladığı şey demektir. Başka bir deyişle Kuran ve sünnete uygun düşen şeye maruf, Kuran ve sünnete uygun düşmeyen ,Allahın razı olmadığı şeyede münker denir.Kuranı kerim bize bu hususu şöyle açıklıyor.
AYET:” Sizden hayra çağıran, marufu emreden, münkerden vazgeçi…rmeye çalışan ,bir ümmet bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.(Ali imran-104) buyrulur. bu ayette cenabı hak dini öğreten ve öğrenen Alimleri yetiştirmenin; Bütün müslümanlar üzerine far olduğunu, böyle alimler yetişmezse tüm müslümanların bundan sorumlu olacağını bildiriyor. Peki iyiyliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışmak sadece alimlerin görevimidir? hayır. bütün müslümanların görevidir.Bunu nerden anlıyoruz. Şu ayeti kerimeden.
AYET:”Mümin erkeklerde ,mümin kadınlarda birbirlerinin velileri(sorumluları)dir. Bunlar (tüm kadın ve erkek müslümanlar)insanlara iyiyği emrederler, Kötülüklerden vazgeçirmeye çalışırlar.(Tevbe-71)
Demekki islamı anlatmak , iyiliği emretmek, kötülüklerden vageçirmeye çalışmak görevi sadece alimlere verilmiş bir görev değil, Bütün müminlere verilmiş görevdir.
Sayın okurlarım bu konuda birçok hadisi şerif mevcuttur. işte bir hadisi şerif.
HADİS:”Sizden kim bir kötülüğün işlendiğine şahitlik ederse onu eliyle derhal engellesin, Eğer buna gücü yetmezse, diliyle engellesin, eğer bunada gücü yetmezse, kalbiyle buğz(red etmek,inkaretmek,karşı olmak,katılmamak ) etsin. Kalbiyle buğz etmek imanın en zayıf noktasıdır.(Müslim-Riyazüssalihin-169)
Sayın okurlarım… Peygamberimiz bir kötülüğü gördüğümüz zaman banane? neme lazım, boşver, banamı düştü anası var babası var, akrabası var, oğlu var kı var, polis var jandarma var, devlet var, demememizi, Karışıram bana kızar, aramız bozulur, bana hakaret eder, bana küser , darılır, beni döğer, bana zarar verir. diye düşünerek karışmamazlık edemeyiz. Çünkü bçyle bir şey olsa Peygamberimiz(sav) şu haller hariç diye buyururdu böyle bir kayıt koymadığına göre ne pahasına olursa olsun. yapılan kötülüğe elimizle mani olamamız gerektiğini. Mesela bir kişi birisini döğüyor. Veya başka bir kötülük yapıyor. Elimiz ile mani olmaya çalışacağız. Baktıkki buna gücümüz yetmiyor. Okişiyi dilimizle ıyaracağız. baktıkki oda fayda etmiyor. Etrafımıza bağırarak, polis çağırarak yardım istemeliyiz. Ve o kişiyi içimizden kınamalıyız. adam durup dururken döğmez kimbilir ne suçu varda döğüyor. diye düşünmek müslümanlığa yakışmaz. Ne yazıkki bugün Peygamberimizin en zayıf iman dediği kalbimizle bile buğzetmiyoruz. Televizyonlarda görüyoruz. gazetelerde okuyoruz. Adam karısını sokak ortasında döğüyor, öldürüyor.Yanındakiler maç seyreder gibi seyrediyor. Ne eliyle , ne dili mani olan var ne polisi çağıran ne etrafa bağırıp yardım isteyen. En kötüsüde imanın en zayıfı olan kalbiyle buğz etmek te yok. Adama hak veriyorlar. Aman Allahım ne hallere düştük. İslamdan insanlıktan ne kadar uzaklaştık. Sayın okurlarım Allah(cc) kötülüklere göz yuman, onları yasaklamayan ,normal karşılayan, mani olmayan toplumalara lanet ediyor. işte ayeti kerime
AYET:”Onlar birbirlerine hiçbir münkeri(allahın yasakladığı kötülükler, topluma zarar veren kötülükler) yasaklamadılar. yemin ederizki yapmakta oldukları şey çok kötü idi.(Maide–78-79)
Sayın okurlarım başka bir ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur.
AYET:’…’ Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten vazgeçirmeye çalışırsız. Çünkü siz Allaha inanıyorsunuz.(Ali imran- 110)
Sayın okurlarım bu ayette çok ince bir nüans var. Siz Allaha inanıyorsunuz. çünkü iyiyği emrediyor, kötülükten vazgeçiriyorsunuz. Peki ya iyiliği emretmeyen, kötülükten vazgeçirmeyen ne oluyor. varın siz düşünün. Herhalde iman ediyor olmaz değilmi? Peygamberimiz(sav) çeşitli hadisi şeriflerinde özetle
HADİS:” Hz peygamber(sav) çeşitli hadislerinde müslümanların birbirinin çobanı olduğunu; Ellerinin altındakilerden sorumlu olduklarını ;Müslümanlar arasında sürekli birliktelik olması gerektiğini, Zayıfın hakkının güçlüden alınması gerektiğini, Cihadın en faziletlisinin zalim bir devlet başkanına karşı durmak olduğunu bize bildiriyor.bakınız lütfen(Riyasüssalihin167-172) Sayın okurlarım bir toplumda iyiyiği emreden , kötülükten vazgeçiren olmazsa giderek kötülükler yaygınlaşır. bir kural bir yaşam biçimi haline gelir. Hak ile batıl karışır. Doğrular bozulur. İnsanlar Allahı adaleti unutur. Böyle bir toplumda bulunan müslümanların nasıl tavır sergiliyeceklerini peygamberimiz(sav) şöyle izah ediyor.işte hadis.
HADİS:” Sizde iki sarhoşluk ortaya çıkmadıkça , allah(c…c) tarafından gelen hak din üzere devam edin. bu sarhoşluklardan biri cehalet sarhoşluğu ve ötekisi ise Dünyaya aşırı düşkünlüktür. Siz iyiyiği emreder, kötülüğe engel olurken ve Allah yolunda cihat ederken ,içinizde dünya sevgisi oluşunca iyiyği emretmez, kötülüğe engel olmaz. Ve Allah yolunda cihat etmeyi bırakırsınız. O gün kitap ve sünnetin emirlerini yaymaya çalışanlar. Ensar ve Muhacirlerden islama ilk giren kimseler gibi olurlar.(Bezzar- Mecmuaz-Zevaid-7 cilt-271) Aman Allahım 1400 yıl öncesinden peygamberimiz bu günü tarif ediyor. tamda bize uyuyor. Bugün maalesef dünya ,makam,mevki,para,şöhret,nam uğruna ve cahilliğimizden dolayı iyiyiği emretmez olduk , kötülükten vazgeçirmez olduk . hele Allah yolunda savaşı aklımıza bile getirmez olduk. Ama bütün bunlara rağmen aramızda dünya sevgisine kapılmayan , cahil kalmamış alimler insanlar var çok şükür. işte bu kişiler e ne mutlu ki ilk müslümanların kazandığı sevabı kazanıyorlar. ilk müslümanlarıneriştikleri makamlara erişecekler. evelallah Allah onları başımızdan eksik etmesin Amin. Sayın okurlarım. Peygamberimiz(sav) bir toplumun son bulması için şunların olması gerektiğini bildirir.
HADİS:”İyileriniz zalimlerinize yardakçılık ederler. adalet kötülerin eline geçer, saltanat küçüklerin eline geçer. İşte o zaman fitnenin hucumuna uğrar. Birbirinize düşer ve yok olursunuz.(a.g.c.7cilt-286)
Sayın okurlarım tarihi araştırın yakılan imparatorlukların bu sebeplerden olduğunu görür…sünüz.
Allah(cc) emri bil maruf nehya anil münker in peygamberimize ve müslümanlara görev olarak vermiştir.
AYET:” Sen güçlüğü değil kolaylığı seç. iyiliği emret . cahillerdende yüz çevir.(Araf-199)
Peygamberimiz(sav) iyiyği emredip kötülüklerden vazgeçirmeyenlerin azaba uğratılacaklarını ve dualarının kabul olunmayacağını bize bildiriyor.
HADİS:”Nefsim kudret elinde olan Allaha yemin ederimki Ya iyilikleri emreder. Kötülüklerden vazgeçirmeye çalışırsınız. Yahut Allahın üzerinize azap göndermesi yakındır. Sonra Allaha dua edersinizde duanız kabul olmaz.(Tirmizi- Riyazüssalihin-173)
Sayın okurlarım Ne müthiş hadisi şerif sık sık yemin etmeyi hoş karşılamayan peygamberimiz(sav) nasılda yemin ediyor. sadece yemin etmesi bile konunun önemini anlatmaya yeter. Siz iyiği emretmez, kötülükten alıkoymaz ondan sonrada dua edersiniz boşuna dua etmeyin duanız kabul olmaz buyuruyor. Azabı bekleyin çünkü sizde azaba ortaksınız buyuruyor. Peki biz çokta iyi bir insan değilsek iyiliği yapmıyor kötülükten sakınmıyor isek de bu görevi üstlenecekmiyiz. öyle sen önce kendine bak denmezmi? Bu durumda ne yapacağız. işte bu sorunun cevabını peygamberimiz(sav) cevaplıyor.
HADİS”Siz iyiyliğin tamamını işlemesenizde iyiyği emrediniz. Siz kötülüğün tamamından sakınmasanızda kötülüklerden sakındırınız((taberani) Sayın okurlarım hani bizde bir atasözü vardır. Hocanın dediğini yap yaptığını yapma. işte tamda böyle ben ondan iyimiyimki haddimemi düşmüş deme şansımız yok . Biz kötü olsak bile kötülükleri önlemeye çalışmamız gerekir. İyiği emretmek ve kötülükten vazgeçirmeye çalışmak farzdır. kim söylüyor bunu elbetteki Allah(cc) işte ayet.
AYET:” Yavrum namazı gereği üzere kıl, iyiği emret, ve kötülükten alı…koy. Bu hususta sana isabet edecek eziyete katlan, Çünkü bunlar kesin olarak farz kılınan emirlerdir.(Lokman-17)
Sayın okurlarım bu ayttende anlıyoruzki nasıl namaz bize farz ise emri bil maruf ve nehya anil münkerde bizim üzerimize farzdır. Ve şunuda anlıyoruzki iyiliği emerederken kötülükten vazgeçirirken katlanmak ta Allahın bize emridir. katlanacağız ne me lazım bana ne deme şansımız yok.
Sayın okurlarım rastladığımız kötülükleri önlemek sadece insanlık görevimiz değil aynı zamanda dinin emri olduğunu unutmayalım. Üzerimize namaz gib farz olduğunu unutmayalım. Eğer böyle yapmazsak Allahın lanetine uğrayacağımızı unutmayalım. Kim söylüyor. peygamberimiz(sav)işet hadisi şerif.
HADİS.”Hayır Allaha andolsunki ya iyiliği emreder. kötülükten vazgeçirmeye çalışırsınız. Zalimin eli üzerine elinizi koyarak zulmune mani olursunuz. ve onu hakka döndürür.ve hak üzerine tutarsınız. Yahut Allah(cc) bazılarınızın kaplerini diğerlerine benzetirde onlara lanet ettiği gibi sizide lanete uğratır.(Tirmizi-Riyazüssalihin-175)